Hyödyllistä Tietoa Iso-Britannia

Peruutus ja Peruutusmaksut

Teillä ei ole oikeutta peruuttaa varausta Euroopan Unionin lainsäädännön mukaan, mutta varauksen voi perua milloin vain, mistä syystä tahansa, noudattamalla Internet-sivuillamme olevia ohjeita. Tehdessänne peruutuksen 7 päivää tai aikaisemmin ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä, saatte maksamanne etukäteismaksun takaisin täysimääräisenä.

  • Jos teette peruutuksen myöhemmin kuin 7 päivää ennen noutohetkeä mutta ennen kuin 24 tuntia on kulunut valitsemastanne noutohetkestä, palautamme maksetun etukäteismaksun summan, josta vähennetään pienempi summa seuraavista: i) etukäteismaksun kokonaissumma, tai ii) 40€.
  • Jos teette peruutuksen alle 24 tuntia ennen valitsemaanne noutohetkeä, ette ole oikeutettu etukäteismaksun palautukseen.

Palautettava etukäteismaksu maksetaan sille luotto- tai pankkikortille, jota käytitte varauksen tekemisen yhteydessä.

Enterprise pidättää oikeuden purkaa varauksenne pätevästä syystä ilmoituksenvaraisesti milloin tahansa. Päteväksi syyksi luetaan ainakin sellainen ylivoimainen este, jonka vuoksi autoja ei ole saatavilla, vuokrasopimukseen kohdistuva vakava sopimusrikkomus teidän puoleltanne, mikä sisältää erääntyneen vuokrausmaksun maksamatta jättämisen, Enterprisen tai sen tytäryhtiöiden, franchising-yritysten tai lisenssinhaltijoiden työntekijöihin tai asiakkaisiin kohdistuva ahdistelu tai muu loukkaava tai häiritsevä käytös, tai osaltanne tapahtuva muu vilpillinen menettely. Mikäli sopimus tällaisesta syystä puretaan, palautamme maksetun etukäteismaksun.

Varauksen muuttaminen

Varatessanne autoanne pyydämme teitä varmistamaan, että valitsemanne päivämäärät ja ajat ovat oikeat. Jos tilanteenne muuttuu ja tarvitsette ajoneuvoa eri päivänä tai aikana, pyydämme teitä itse muuttamaan varauksenne.

Voitte tehdä varaukseenne muutoksia Internet-sivujemme kautta milloin vain 12 tuntia ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä. Internet-sivulla on tarkemmat ohjeet varauksen muuttamiseen. Emme peri erikseen maksua varauksen muuttamisesta, mutta uuteen varaukseen sovelletaan vallitsevia markkinahintoja. Ette voi muuttaa varausta enää alle 12 tuntia ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä.

Ajoneuvon Noutamatta Jättäminen, Myöhästyminen Tai Aikainen Nouto

Ei lentokenttä varauksille – Jos myöhästytte varaukseen valitsemastanne noutohetkestä, varaus pidetään voimassa vielä 2 tuntia valitun noutohetken jälkeen. Tämän ajan jälkeen emme voi taata että varattu ajoneuvo on saatavilla.

Lentokenttä varauksille - Jos olette liittäneet lentoaikataulun varaukseesi, varaus pidetään voimassa kunnes lento on laskeutunut ja tyhjennetty. Jos lennon myöhästymisen vuoksi saavutte sen jälkeen kun vuokraamo on suljettu, henkilökuntamme odottaa kunnes lento on saapunut. Jos myöhästyminen kestää kauemmin kuin yhden tunnin vuokraamon sulkemisajan yli, saatamme periä ylimääräisen myöhäismaksun. Jos ette ole liittänyt lentoaikataulua varaukseenne, varaus pidetään voimassa joko 2 tuntia sovitun noutohetken jälkeen tai kunnes vuokraamo suljetaan, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jos saavutte yli päivää ennen valitsemaanne noutohetkeä vuokraamolle, on mahdollista että varattua ajoneuvoa ei ole saatavilla. Vuokraamo vuokraa teille varatun ajoneuvon, jos ajoneuvo on saatavilla.

Jos ette nouda autoa valitsemananne päivämääränä tai autoa ei ole saatavilla myöhästymisenne vuoksi yllä olevat edellytysten huomioiden, etukäteismaksua ei palauteta.

Käyttämättömät vuokrapäivät

Mitkään käyttämättä jääneet vuokrapäivät tai muut lisävalinnat etukäteisvarauksissa eivät oikeuta etukäteismaksun tai sen osittaiseen palauttamiseen.

DW – Damage Waiver

Enterprise Rent-A-Car tarjoaa vahinkoturvaa (DW), joka vähentää Enterprise-ajoneuvon vahinkoihin ja/tai varkauteen liittyviä kustannuksia vuokrasopimuksen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Vahinko- ja varkausvastuu on ajoneuvon täysi arvo. Vahinkoturva voi olla pakollinen ja kuulua mukaan hintaan. Asiakkaat, jotka voivat tarjota riippumattoman ja varmennetun vakuutuksen Enterprise-ajoneuvon vahinkoja ja varkautta vastaan, saattavat voida kieltäytyä ottamasta DW:tä.

Yleistä

Lisäkuljettajia koskeva käytäntö

Jokaisesta ylimääräisestä valtuutetusta kuljettajasta peritään ylimääräinen 10,00 GBP:n maksu päivältä, mukaan lukien avio- ja avopuolisot.

Ikävaatimukset

Kaikkien kuljettajien tulee olla vähintään 25-vuotiaita. 25–29-vuotiaat voivat vuokrata enintään luokan F ajoneuvoja, minitila-autoja kaikkia pakettiautoja. Kuljettajan tulee olla vähintään 30-vuotias voidakseen vuokraa täysikokoisia tila-autoja, premium-autoja ja nelivetoja.

Vuokraajaa koskevat vaatimukset

Kaikkien kuljettajien, mukaan lukien vuokraaja ja lisäkuljettajat, tulee esittää voimassa oleva ajokortti vuokrahetkellä. Ensisijaisen vuokraajan on lisäksi esitettävä kaksi osoitetodistusta ja ylimääräinen kuvallinen henkilökortti, joka voi olla passi tai hänen nimellään myönnetty luottokortti. Osoitetodistuksen, joka voi olla julkisten palvelujen lasku, luottokorttilasku tai tiliote, on oltava enintään kolme kuukautta vanha.

Moniosaisten ajokorttien haltijoiden on esitettävä kaikki ajokortin osat. Kansainvälinen ajokortti edellytetään kaikilta EU:n ulkopuolisen ajokortin haltijoilta.

Ylimääräinen henkilökortti tai muu henkilöllisyystarkastus voidaan pyytää harkinnan mukaan. Tällaisia voivat olla henkilöllisyystarkistus ulkoisilta kumppaneilta, jotka voivat tarkistaa tiedot tietokannoista, joihin heillä on pääsy.

Maksukorttikäytäntö

Hyväksyttyjä maksukortteja ovat ainoastaan Switch, Maestro ja Delta. Tämä haaratoimisto ei hyväksy Electron- ja Solo-kortteja.

Ellei tiliehdoissa toisin vaadita, vuokraajan pitää maksaa vuokramaksu kokonaisuudessaan sekä 300 £ etumaksu vuokrahetkellä käyttämällä omalla nimellään olevaa luotto- tai maksukorttia. Vuokraajan tulee sitten jatkaa lisävuokramaksujen maksamista etukäteen ja ylläpitää 300 £ etumaksua koko vuokra-ajan. Kaikki hinnat on ilmoitettu Englannin puntina.