Hyödyllistä Tietoa USA

Nettisivuilla annetut hinnat eivät koske USA:n ja Kanadan kansalaisia tai kuljettajia, joilla on USA:n tai Kanadan ajokortti. Tekemällä varauksen tältä sivulta, vahvistat, että asut USA:n ja Kanadan ulkopuolella ja sen, että sinulla ei ole USA:n tai Kanadan ajokorttia. Hyväksyt myös sen, että vuokrauksesi voidaan evätä vuokraamossa, jos esität USA:n tai Kanadan ajokortin

Vakuutukset:

Omavastuun pienennys kolarivakuutukseen (CDW, Collision Damage Waiver)
Autonvuokrauspaketteihin sisältyy omavastuun pienennys kolarivakuutukseen. Se pienentää vuokraajan vastuuta ajoneuvon vaurioituessa tai vahingoittuessa tai rajoittaa sitä.

Vastuuvakuutus

Autonvuokrauspaketteihin kuuluu vuokraajalle ja lisäkuljettajille vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot 1 000 000 $ asti toisten osapuolien tekemistä vaatimuksista vuokraajaa ja lisäkuljettajia vastaan vuokra-auton käytöstä aiheutuneista henkilövahingoista, kuolemasta ja/tai omaisuuden vahingoittumisesta.

Paketteihin kuuluu myös vakuuttamattoman autoilijan etu (UM, Uninsured Motorist), joka kattaa vahingot 100 000 $ asti. Vakuuttamattoman autoilijan etu on tarkoitettu vuokraajalle ja hänen verisukulaisilleen tai avioliiton tai adoption kautta perheeseen kuuluville henkilöille, jotka kärsivät vuokraajan tai lisäkuljettajan ajamassa Alamon vuokra-autossa henkilövahingon tai kuoleman, kun sen aiheuttaa varomaton vakuuttamaton autoilija, varomaton puutteellisesti vakuutettu autoilija tai autoilija, joka pakenee kolaripaikalta.

Lisäkuljettaja

Jokaisesta lisäkuljettajasta peritään toimipisteen mukaan vaihteleva, enintään 9,9 $ lisämaksu päivässä, paitsi silloin, kun maksu sisältyy hintaan jo entuudestaan tai kun osavaltion lainsäädäntö toisin määrää. Lisäkuljettajia voidaan pyytää vuokraushetkellä esittämään omalla nimellään oleva voimassaoleva ajokortti ja luottokortti (Manhattanin toimipisteessä lisäkuljettajien on esitettävä voimassa oleva luottokortti ja ajokortti omalla nimellään).

Ikävaatimukset

Age – Originating Rental Location – Additional Fee

21-24 years old – All Provinces and States Except New York and Michigan – $25.00/day

18-20 years old – New York State – $57.00/day

21-24 years old – New York State – $20.50/day

18-20 years old – Michigan – $34.00/day

21-24 years old – Michigan – $13.00/day

Polttoainekäytäntö

Ellei polttoaine kuulu vuokraussopimukseen, vuokraushetkellä ostetaan täysi tankki. Palvelu on kätevä, koska siten vuokraajan ei tarvitse huolehtia auton tankkaamisesta ja tankin täyttämisestä ennen auton palauttamista.

Ajoalueet

Ajoneuvot voi viedä mihin tahansa Yhdysvaltojen osavaltioon, mutta ne on palautettava samaan toimipisteeseen, josta ne on vuokrattu. Muussa tapauksessa voidaan periä palautusmaksu. Ajoneuvon ajaminen Meksikoon on kielletty. Alaskasta vuokratut ajoneuvot on palautettava Alaskaan. Ajoneuvot voi viedä Kanadaan, mutta ne on palautettava Yhdysvaltoihin. Kanadan asukkaat, jotka vuokraavat autoja Yhdysvalloissa, eivät saa ajaa ajoneuvoja Kanadaan. Päällystämättömillä teillä ajaminen mitätöi omavastuun pienennyksen kolarivakuutukseen (CDW, Collision Damage Waiver).

Ajokorttivaatimukset

Vuokraajalla tulee olla hänen kotimaassaan myönnetty voimassaoleva ajokortti, passi ja omalla nimellä oleva luottokortti.

Vuokraamiseen tarvittavat henkilöllisyystodistukset

Vuokraajalta vaaditaan hänen nimissään olevat voimassa olevat ajokortti kotimaasta, passi ja luottokortti.

Lisäaikamaksu

Jos vuokraaja jatkaa ajoneuvon vuokrausaikaa sen jälkeen kun ajoneuvo on noudettu Alamo-toimipisteestä, perushinnan lisäksi peritään lisämaksua 10,99 $ päivässä. Maksuun ei vaikuta mahdollinen lisämaksukupongin esittäminen. Nämä maksut maksaa asiakas.

Yhdensuuntaiset vuokraukset

Yksisuuntainen vuokraus on aina varattava etukäteen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan. Vuokraushetkellä voidaan periä palautusmaksu.

Maksukäytäntö

Luottokortit – Alamo hyväksyy seuraavat luottokortit: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ja Discover.

Käteinen –Kaikkien käteismaksujen on täytettävä Alamon voimassa olevat käteisen hyväksymisvaatimukset. Kun asiakas tekee varauksen käteisellä maksettavasta vuokrauksesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Alamoon ja kysyä voimassa olevia käteisen hyväksymisvaatimuksia. Niihin sisältyy voimassaolevan passin ja meno-paluu-lentolipun esittäminen vuokraushetkellä. Käteismaksun vaatimukset voivat vaihdella eri toimipisteissä ja ne voivat muuttua. Tietyissä toimipisteissä saatetaan edellyttää luottokorttia vuokrauksen alussa. Tämän jälkeen asiakas voi maksaa käteisellä palatessaan.

Käteisasiakkaita pyydetään jättämään seuraavat takuumaksut:

  • Vuokrauskuponkia käytettäessä: 25 $ / päivä ja 100 $ / viikko niiden kustannuksien lisäksi, joita kuponki ei kata.
  • Kun vuokrauskuponkia ei käytetä: 50 $ / päivä ja 200 $ / viikko niiden kustannuksien lisäksi, joita kuponki ei kata.

Huomaa, että ennakkoon maksettujen varausten käyttämättä jätettyjä vuokrauspäiviä ei korvata.

Lisävarusteet

Lasten turvaistuimet
Turvaistuimet tulee pyytää varauksen yhteydessä, ja ne maksetaan paikan päällä. Maksettava summa palautetaan varattaessa. Jos turvaistuinta ei palauteta vuokrauksen päätyttyä, vuokraajalta peritään lisämaksu.

TURVAVYÖT ja LASTENISTUIMET

Osavaltion lainsäädännössä voidaan määrätä turvavöiden ja lastenistuinten käyttö. Ne voivat pelastaa ihmishenkiä. Kehotamme asiakkaitamme käyttämään niitä. Lastenistuimia tulee käyttää ainoastaan ajoneuvon takapenkillä, jotta vakavilta loukkaantumisilta tai jopa kuolemantapauksilta vältytään. Vanhemmat lapset, jotka eivät käytä lastenistuimia, on sijoitettava takapenkille turvavöihin. Lastenistuimia on pyydettävä varausta tehdessä.

Suksitelineet

Jos asiakas tarvitsee suksitelineitä, niitä on pyydettävä varausta tehdessä. Maksu palautetaan varausprosessin aikana.

Peruutus ja Peruutusmaksut

Teillä ei ole oikeutta peruuttaa varausta Euroopan Unionin lainsäädännön mukaan, mutta varauksen voi perua milloin vain, mistä syystä tahansa, noudattamalla Internet-sivuillamme olevia ohjeita. Tehdessänne peruutuksen 7 päivää tai aikaisemmin ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä, saatte maksamanne etukäteismaksun takaisin täysimääräisenä.

  • Jos teette peruutuksen myöhemmin kuin 7 päivää ennen noutohetkeä mutta ennen kuin 24 tuntia on kulunut valitsemastanne noutohetkestä, palautamme maksetun etukäteismaksun summan, josta vähennetään pienempi summa seuraavista: i) etukäteismaksun kokonaissumma, tai ii) 40€.
  • Jos teette peruutuksen alle 24 tuntia ennen valitsemaanne noutohetkeä, ette ole oikeutettu etukäteismaksun palautukseen.

Palautettava etukäteismaksu maksetaan sille luotto- tai pankkikortille, jota käytitte varauksen tekemisen yhteydessä.

Enterprise pidättää oikeuden purkaa varauksenne pätevästä syystä ilmoituksenvaraisesti milloin tahansa. Päteväksi syyksi luetaan ainakin sellainen ylivoimainen este, jonka vuoksi autoja ei ole saatavilla, vuokrasopimukseen kohdistuva vakava sopimusrikkomus teidän puoleltanne, mikä sisältää erääntyneen vuokrausmaksun maksamatta jättämisen, Enterprisen tai sen tytäryhtiöiden, franchising-yritysten tai lisenssinhaltijoiden työntekijöihin tai asiakkaisiin kohdistuva ahdistelu tai muu loukkaava tai häiritsevä käytös, tai osaltanne tapahtuva muu vilpillinen menettely. Mikäli sopimus tällaisesta syystä puretaan, palautamme maksetun etukäteismaksun.

Varauksen muuttaminen

Varatessanne autoanne pyydämme teitä varmistamaan, että valitsemanne päivämäärät ja ajat ovat oikeat. Jos tilanteenne muuttuu ja tarvitsette ajoneuvoa eri päivänä tai aikana, pyydämme teitä itse muuttamaan varauksenne.

Voitte tehdä varaukseenne muutoksia Internet-sivujemme kautta milloin vain 12 tuntia ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä. Internet-sivulla on tarkemmat ohjeet varauksen muuttamiseen. Emme peri erikseen maksua varauksen muuttamisesta, mutta uuteen varaukseen sovelletaan vallitsevia markkinahintoja. Ette voi muuttaa varausta enää alle 12 tuntia ennen valitsemaanne ajoneuvon noutohetkeä.

Ajoneuvon Noutamatta Jättäminen, Myöhästyminen Tai Aikainen Nouto

Ei lentokenttä varauksille – Jos myöhästytte varaukseen valitsemastanne noutohetkestä, varaus pidetään voimassa vielä 2 tuntia valitun noutohetken jälkeen. Tämän ajan jälkeen emme voi taata että varattu ajoneuvo on saatavilla.

Lentokenttä varauksille - Jos olette liittäneet lentoaikataulun varaukseesi, varaus pidetään voimassa kunnes lento on laskeutunut ja tyhjennetty. Jos lennon myöhästymisen vuoksi saavutte sen jälkeen kun vuokraamo on suljettu, henkilökuntamme odottaa kunnes lento on saapunut. Jos myöhästyminen kestää kauemmin kuin yhden tunnin vuokraamon sulkemisajan yli, saatamme periä ylimääräisen myöhäismaksun. Jos ette ole liittänyt lentoaikataulua varaukseenne, varaus pidetään voimassa joko 2 tuntia sovitun noutohetken jälkeen tai kunnes vuokraamo suljetaan, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jos saavutte yli päivää ennen valitsemaanne noutohetkeä vuokraamolle, on mahdollista että varattua ajoneuvoa ei ole saatavilla. Vuokraamo vuokraa teille varatun ajoneuvon, jos ajoneuvo on saatavilla.

Jos ette nouda autoa valitsemananne päivämääränä tai autoa ei ole saatavilla myöhästymisenne vuoksi yllä olevat edellytysten huomioiden, etukäteismaksua ei palauteta.

Käyttämättömät vuokrapäivät

Mitkään käyttämättä jääneet vuokrapäivät tai muut lisävalinnat etukäteisvarauksissa eivät oikeuta etukäteismaksun tai sen osittaiseen palauttamiseen.